Patērē ilgtspējīgi ar clean€uro!

clean€uro ir veids kā izvērtēt sava patēriņa ilgtspēju. Ar ilgstpējīgu mēs saprotam dzīves veidu, kas nenotiek uz nākamo paaudžu vai citu valstu cilvēku rēķina un tiek saglabāta vieta dabai.

 

Veicot katru pirkumu, pajautā sev: Vai tas ir EKOLOĢISKS, VIETĒJS un vai par šīs preces ražošanu ir samaksāta GODĪGA ATLĪDZĪBA? Ar katru JĀ tu novērtē savu pirkumu par trešdaļu TĪRU. 

 

Lai sekotu ilgtspējas principiem ir būtiski saņemt pilnu informāciju par produktu vai pakalpojumu. Par laimi, vispārīga, bet ne pietiekami precīza informācija ir pieejama. To var izprast tikai tad, ja tavas zināšanas ir pietiekami plašas.

  

Sākumam ir trīs vienkārši noteiktumi GODĪGA ATLĪDZĪBA, EKOLOĢISKS UN VIETĒJS, kas tupmāk tiks paskaidrots.

 

 

 

Kā strādā cleanEuro metode?

cleanEuro ir ilgtspējīga patēriņa projekts. Ilgtspējīgs patēriņš arī ietver ilgtspējīgu ražošanu.

  

cleanEuro radniecīga ir "futuro ilgtspējīga cena"  metode, kas ir paredzēta detalizētai, kvantitatīvai ilgtspējas novērtēšanai, t.i., sociālā un ekoloģiskā dzīves cikla novērtēšanai.